X
تبلیغات
زولا
شنبه 21 بهمن 1396 @ 20:45

توله سگ. پیاده روی. و خیلی حرفهای متفرقه

عصر رفتم پیاده روی. خورشید رفته بود پشت خانه ها، اما نورش دیده میشد.

قیافه اخمویی داشتم، نور روز چشمهایم را که تازه از خواب باز شده بودند اذیت میکرد. چندتا مرد رد شدند، از دور زل میزدند توی صورتم و  نزدیک که میشدند سرشان را پایین می انداختند. پیش خودم فکر کردم با قیافه ای که من داشتم، چشمهای پف از خواب و دماغی که بعد از خواب بزرگتر به نظر می آید، و اخم، حتما مردها میگویند با این قیافه ش چقدر خودش را گرفته. این چیزی است که مردها وقتی زورشان میگیرد میگویند. وقتی زنی برای خودش این حق را قائل میشود که در برابر نگاه خیره آنها اخم کند و رو برگرداند، مردها زورشان میگیرد که از این زل زدنها چیزی عایدشان نشده؛ بعد میگویند حالا انگار خیلیم خوشگله... قیافه ش شبیه فلان و بهمان می مونه. و جای فلان و بهمان کلمه ای میگذارند که به نظرشان شباهت دارد به قیافه ی آن زن. مثلا درباره ی من شاید گفته اند خفاش رو به موت. و خودشان حال میکنند از حرفشان و از بس دلشان خنک شده قاه قاه میخندند.

پیچیدم توی یک کوچه، دوتا پسر نوجوان بودند و توله سگی دنبالشان بود. رد که میشدم توله سگ آمد به پروپایم بپیچد. از ترس اینکه مریضی ای چیزی داشته باشد ایستادم که بهم خودش را نمالد. پسرها نگاهم میکردند و خنده ی یکیشان را شنیدم. نمونه ی رفتار جنس مذکر جامعه نسبت به زنی که توی دردسری افتاده. بهشان گفتم سگ شماست؟ زود گفتند نه مال خونه بغلیه. یکی گفت خاله کاری نداره سگ خوبیه. گفتم کثیفم میکنه. پسربچه ی کوچکی، قبل از سن مدرسه، دوید دنبال سگ و از من دورش کرد. بعد با پا آرام زدش که برود. یکی از نوجوانها به زبانی که فکر میکرد نمیفهمم به بچه گفت نزنش. معلوم شد سگ خودشان است. بچه دنبال سگ دوید و فراریش داد توی خانه ای.

راهم را گرفتم و رفتم.

توی جامعه ما یک زن تنها همیشه بی ارزش و محکوم است. 

اگر مردی باهاش باشد، باهاش مثل یک خانم رفتار میشود؛ اگر تنها باشد همیشه مقصر به نظر می آید.

توی بازار اگر با شوهرم باشم، توی پیاده روها مردها کنار میروند که رد شویم و بهشان نخوریم. اگر تنها باشم، باید خودم را کنار بکشم که توی بغل مردها نیفتم.

نظرات (0)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد